top of page
member-log-membership-username-password-concept.jpg

MediPassportal
Dijital Kanal Yönetiminde Erişim Kontrolü

resim_2023-07-14_174225700.png

MediPassPortal dijital erişim yönetim sistemidir. İlaç firmaları dijital ortamlar üzerinde sağlamakta olduğu medikal bilgi ve materyallerini sadece ilgili Sağlık Çalışanlarına sağlamak istemektedir. Bu çerçevede MediPassportal, verinin sağlandığı dijital ortama erişen kişinin sağlık çalışanı olup olmadığının teyidini gerçekleştirmeye olanak sağlamaktadır.

MediPassportal, bir firmada dijital ortamlara erişimi merkezileştirerek sağlık çalışanlarının aynı kullanıcı adı ve şifre ile firmaya ait tüm dijital ortamlara erişimine olanak sağlamaktadır.

Passportal.png

MediPassportal; web siteleri, portallar, webinarlar, mobil uygulamaları vb., erişim kontrolü gerektiren diğer dijital kanallarınızı tek noktadan yöneten ve raporlayan bir sistemdir.

Medipassportal dijitalleşme sürecinde firmalara önemli avantajlar sağlamaktadır.

Ziyaretçinin Sağlık Çalışanı olup olmadığının teyidi gerçekleştirilir.

Belirli kanallara erişimlerin ihtisas bazda yönetilmesini mümkün hale getirir.

Ziyaretçilerin aynı kullanıcı ve şifre ile tüm dijital kanallara erişimini sağlar.

Her kullanıcının tüm dijital kanallarda tek olmasını ve CRM sistemi ile  entegre olabilmesini sağlayarak  360 derece müşteri görünümüne olanak sağlar.

Medikal Bilgilendirmelerin sadece sağlık çalışanlarına yapılmasına yönelik regülasyonların uyumuna olanak sağlar.

Dijital Kanallara Erişim sürecindeki izinlerin e-mail / SMS üzerinden  doğrulanmalarına olanak sağlar. 

Tüm Dijital aktivitelerin bir arada yönetilmesine ve raporlanmasına olanak sağlar.

Triton Video

Triton Video

Şimdi İzle
bottom of page