Veri Optimizasyonu

Veri kaynaklarının, tutarlı ve aynı formata sahip olmadığı durumlarda gelen veriden sağlıklı raporlar almak ve bu raporlar çerçevesinde kararlar almak oldukça sorunlu bir süreçtir.

Triton Veri Optimizasyonu çözümü, farklı kaynaklardan gelen ve uyuşmayan ürün, müşteri verilerinin unique hale getirilerek temiz bir veri kaynağına dönüştürülmesini sağlanmaktadır. Bu hizmet çerçevesinde teknik geliştirmelerin yanı sıra, ihtiyaç duyulduğunda kaynağından doğrulama yapmak suretiyle kesin ve doğru veri üretim hizmeti sunulmaktadır.