İş Zekası (BI) Hizmetleri

Veri bir firmanın en önemli varlıklarından biridir. Üretilen veri işleyen süreçlerin yönetiminde, süreçlerin verimliliği ile ilgili ciddi ipuçları taşır. Triton Bilişim, QlikView üzerinden her seviyeden yöneticinin ihtiyaç duyduğu Yönetim ve Operasyon raporlarının yanı sıra Karar Destek ve Strateji raporları da sunmaktadır.

Triton Bilişim, QlikView Satışı ,kurulumu, eğitimi, analizlerin geliştirilmesi ve geliştirme sonrası destek ile sağladığı  hizmetlerle raporların ve analizlerin  üretilmesinden yorumlanmasına kadar firmalara kapsamlı hizmetler sağlamaktadır.  Triton Bilişim sektörel birikimlerini kullanarak oluşturduğu QlikView çözümleri ile, proje zamanını kısaltmakta ve  başarılı ve hızlı projeler sunmaktadır.

QlikView ile Business Discovery

QlikView teknolojisi itibarı ile kullanıcıya sistemindeki veriye ilişkileriyle birlikte erişme olanağı sağlamaktadır. Qlikview, Sistemlerdeki veriyi hızlı ve son kullanıcı tarafından kolaylıkla kullanılabilen ekranlarla sunarken kullanıcının veriye, doğal olarak firmasına tamamen hakim olmasını sağlamaktadır. Business Discovery,Yöneticilere

  • Ön görülemeyen sorunların veya fark edilmeyen fırsatların tespiti,
  • Gelişim alanlarının tespiti,
  • Süreçlerin ve birimlerin işleme ve  yöntemindeki verimliliklerin tespitinde ciddi yararlılıklar sağlamaktadır.