İş Zekası (BI) Çözümleri

Pharma BI

Triton Bilişim olarak Pharma sektöründeki tecrübesini, QlikView’ın fonksiyonları ile birleştirerek sektörün ihtiyaç duyduğu yönetim , strateji ve Karar destek çözümlerini  Pharma BI  başlığı altında oluşturuldu.   Bu çerçevede ilaç sektörün de BI çözümleri hızlı ve güvenilir şekilde devreye alınmaktadır.

Pharma Kokpit

IMS Satış, Direkt Satış, Ekstrem Satış, Sağlık Profesyoneli, Segmentasyon, Frekans Hedefi, Ziyaret, Detail, OffTerritory Zamanlar, Organizasyon yapısı, Koçluk  verilerini entegre ederek tek bir Analiz ortamı sunar.

 

Segmentor

Saha ekibinden toplanan verileri alıcı firmanın kriterlerine göre kişi bazında yerel özellikleri de baz alarak kategori ve ziyaret hedefi verisini üretir.

Talep Planlama

Firmaların planlamalarının Qlikview raporlarıyla desteklendiği, gerçekleşen değerlere göre aylık revize edilebildikleri bu uygulama ile tahmin ve planlar kolayca yönetilebilmektedir.

Logo Excellence

Logo Tiger uygulamasının raporlanması ile ilgili yaşanan sorunlar Qlikview kullanılarak giderildi. Uygulama sistemde bulunan tüm şirketlerin verilerini Qlikview modelinin içine alıyor ve kullanıcının dönem şirket karşılaştırması yapabilmesini sağlıyor. LOGOExcellence hızlı ve entegre bir raporlama aracıdır. Satış, Ödeme, Tahsilat, Stok, Muhasebe, Sipariş sistemleri ile ilgili analizler içermektedir.